Syster till Soreheelsxx  

Engelskt Fullblod gb

Syster till Soreheels är ett sto som föddes 1711 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Syster till Soreheelss och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Syster till Soreheels en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Syster till Soreheels en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Syster till Soreheels en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Syster till Soreheels en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Syster till Soreheels har följande avkommor i hästkatalogen:

Bastoxx  gb

Engelskt Fullblod

Byerley Turkox  hu

Arabiskt Fullblod

Bay Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Young Bay Pegxx

Engelskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx

Engelskt Fullblod

Curwen Bay Barb  gb

Berber

Sto efter Curwen Old Spotxx

Engelskt Fullblod

Curwens Old Spotxx  gb

Engelskt Fullblod

Selaby Turkxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx

Engelskt Fullblod

White Legged Lowther Barb

Berber

Old Vintner Marexx

Engelskt Fullblod