Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx  

Engelskt Fullblod

Sto efter Whitelegged Lowther Barb är ett sto som föddes ca. 1682.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sto efter Whitelegged Lowther Barbs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?a/?g
placeholder image

Avkommor

Sto efter Whitelegged Lowther Barb har följande avkommor i hästkatalogen:

White Legged Lowther Barb

Berber

Old Vintner Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Old Vintnerxx

Engelskt Fullblod