Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx  

Engelskt Fullblod

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Sto efter Whitelegged Lowther Barb's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sto efter Whitelegged Lowther Barb stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Sto efter Whitelegged Lowther Barb räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Sto efter Whitelegged Lowther Barb's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sto efter Whitelegged Lowther Barb stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Sto efter Whitelegged Lowther Barb räknat.