Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx  

Engelskt Fullblod

Fullblodsfamilj 9, generation 2 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Sto efter Whitelegged Lowther Barb's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Sto efter Whitelegged Lowther Barb stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.