Sto efter Spotxx  

Engelskt Fullblod

Sto efter Spot är ett sto som föddes ca. 1690.

----*----
----*----
placeholder image

Avkommor

Sto efter Spot har följande avkommor i hästkatalogen:

Curwens Old Spotxx  gb

Engelskt Fullblod

Selaby Turkxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx

Engelskt Fullblod

White Legged Lowther Barb

Berber

Old Vintner Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Old Vintnerxx

Engelskt Fullblod