Spilettaxx  

Engelskt Fullblod gb

Spiletta är ett sto som föddes 1749 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Spilettas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Spiletta en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Spiletta en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Spiletta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Spiletta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Spiletta har följande avkommor i hästkatalogen:

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Bald Gallowayxx  gb

Engelskt Fullblod

St Victors Barb  gb

Berber

Grey Whynotxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Old Country Wenchxx  gb

Engelskt Fullblod

Snakexx  gb

Engelskt Fullblod

Grey Wilkesxx  gb

Engelskt Fullblod

Mother Westernxx  gb

Engelskt Fullblod

Easby Snakexx  gb

Engelskt Fullblod

Snakexx  gb

Engelskt Fullblod

Lister Turk  tr

Achaltekeer

Sto efter Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Akaster Turkxx

Engelskt Fullblod

Akaster Turkxx

Engelskt Fullblod

Pulleine Marexx

Engelskt Fullblod

Old Montagu Marexx

Engelskt Fullblod

Darcys Old Montagnu

Okänd rastillhörighet

Sto efter Hautboyxx

Engelskt Fullblod

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Brimmerxx

Engelskt Fullblod