Gredington Oswallt  WSB 2858

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Dessa är avkommorna till Gredington Oswallt som finns registrerade i Hästkatalogen. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser