Gredington Oswallt  WSB 2858

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

1935--10 - Criban Panna, generation 4 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Gredington Oswallt's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Gredington Oswallt stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.