Koheilan IVox  

Arabiskt Fullblod hu

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Koheilan IV's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Koheilan IV stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Koheilan IV räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Koheilan IV's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Koheilan IV stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Koheilan IV räknat.

farfar
f.1876
Importerad 1885 till Babolna.