Koheilan IVox  

Arabiskt Fullblod hu

Koheilan Adjuze, generation 2 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Koheilan IV's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Koheilan IV stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.