Medwinox  

Arabiskt Fullblod pl

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Medwin's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Medwin stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Medwin räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Medwin's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Medwin stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Medwin räknat.

far
f.1882
Använd inom Trakehneraveln. Till Slawuta 1887.
farfar
f.1851
Importerad till Mezöhegyes, Ungern 1857.
Importerad till Polen från Ungern 1868.