Medwinox  

Arabiskt Fullblod pl

  • 0.025%
  • 9%
  • 46.7%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Medwin's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Medwin's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Sierraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1877
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
25% 1 2:e led Heraldykaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Azjatkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1873
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Kohejl-Nezdyox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
12.5% 1 3:e led Aghil-Agaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Aghil Aga
f.1850
12.5% 1 3:e led Emir Beszyrox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
12.5% 1 3:e led Kastyljaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1865
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Lubaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1860
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kohejlan Aby-Argubox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
6.25% 1 4:e led Jadwigaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1857
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Pruszynaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1846
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kodeksox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mirandaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1852
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Krakusox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1837
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kohejlan Naszifox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Sajdenox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ostrouszkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1837
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Babilonox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1831
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Batran-Agaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1836
1.56% 1 6:e led Seraskierox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1826
1.56% 1 6:e led Zairaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1826
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Metkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 303 Metka
f.1831
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Sierotaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1837
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.37% 3 7:e led Hajlanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.17% 2 7:e led Szumka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
1.17% 2 7:e led Bejankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1823
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Siglawiox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Milordka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
Alias Milordska
f.1816
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Tokarska Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
Alias 79 Tokarska
f.1814
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Ostrogskaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1820
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Kanarysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1825
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Gazellaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
0.59% 4 9:e led Kobylaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1805
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.59% 4 9:e led Gniadyox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Polkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1808
0.59% 2 8:e led Bejanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.59% 2 8:e led Pruszynaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1812
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Szweykowska Födelseland pl
Konik
f.1803
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Dzielfox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.39% 1 8:e led Konikhingst Födelseland pl
Konik
0.39% 1 8:e led Persjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1817
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Janczar-Agaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.29% 2 9:e led Polka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
0.2% 1 9:e led Arab Iox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Aras I
0.2% 1 9:e led Zbójox Födelseland ru
Arabiskt Fullblod
0.2% 1 9:e led Persyaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1810
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.1% 1 10:e led Gorczycaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod