Kohejlan Aby-Argubox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Kohejlan Aby-Argub är en hingst som föddes ca. 1856 i Syrien.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad till Polen 1858, troligen från Abbas Pashas besättning. I avel på Chrestowka och Slawuta.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kohejlan Aby-Argubs och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Kohejlan Aby-Argub har följande avkommor i hästkatalogen: