Lubaox  

Arabiskt Fullblod pl

Luba är ett sto som föddes 1860 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Lubas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Luba har följande avkommor i hästkatalogen:

Kohejlan Aby-Argubox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Pruszynaox  pl

Arabiskt Fullblod

Krakusox  pl

Arabiskt Fullblod

Seraskierox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Gazellaox  sy

Arabiskt Fullblod

Metkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kanarysox  pl

Arabiskt Fullblod

Tokarska  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Ostrouszkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Babilonox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Bejankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zairaox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Milordka  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)