Pruszynaox  

Arabiskt Fullblod pl

Pruszyna är ett sto som föddes 1846 i Polen.

Pruszyna föddes upp av Slawuta.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Pruszynas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Pruszyna har följande avkommor i hästkatalogen:

Krakusox  pl

Arabiskt Fullblod

Seraskierox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Gazellaox  sy

Arabiskt Fullblod

Metkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kanarysox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzielfox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Persjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Tokarska  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Janczar-Agaox  pl

Arabiskt Fullblod

Szweykowska  pl

Konik

Ostrouszkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Babilonox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Polkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bejankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bejanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Pruszynaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zairaox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Milordka  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Konikhingst  pl

Konik