Emir Beszyrox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Emir Beszyr är en hingst som föddes ca. 1859 i Syrien.

Emir Beszyr föddes upp av Emir Beszyr.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad till Polen ca. 1865.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Emir Beszyrs och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Emir Beszyr har följande avkommor i hästkatalogen: