Shirrinoox  

Arabiskt Fullblod se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Shirrino's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Shirrino stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 11 generationer bakåt från Shirrino räknat.

11 generationer bak
f.1875 †1901

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Shirrino's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Shirrino stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 9 generationer bakåt från Shirrino räknat.

farfar
f.1980 †2006
farfarsfar
f.1971 †2000
I avel 1975-?
Avelsvärde B , Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
farfarsfarfar
f.1965
Importerad 1970 av och tillhörig Blommeröds arabstuteri, Höör.

I avel 1970-
Premierad A 1976, Arabiskt Fullblod
farfarsfarfarsfarfar
f.1947
Exporterad från Polen till Tyskland 1955.