Shirrinoox  

Arabiskt Fullblod se

1875sa20 - Queen of Sheeba, generation 12 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Shirrino's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Shirrino stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.