El Chaqitaox  

Arabiskt Fullblod se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur El Chaqita's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som El Chaqita stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 10 generationer bakåt från El Chaqita räknat.

10 generationer bak
f.1875 †1901

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur El Chaqita's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som El Chaqita stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 10 generationer bakåt från El Chaqita räknat.

far
f.1981 †2001
farfarsfarfar
f.1958 †1982
Exporterad till USA 1970, i USA under namnet Ramses Fayek
farfarsfarfarsfar
f.1939 †1960
(Hadban)
farfarsfarfarsfarfar
f.1921
farfarsfarfarsfarfarsfar
f.1912 †1928
(Saklawi Jedran)
8 generationer bak
f.1890
9 generationer bak
f.1886