Oddur frá Selfossi  

Islandshäst is

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Oddur frá Selfossi's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Oddur frá Selfossi stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Oddur frá Selfossi räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Oddur frá Selfossi's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Oddur frá Selfossi stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 9 generationer bakåt från Oddur frá Selfossi räknat.