Sultankaox  

Arabiskt Fullblod pl

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Sultanka's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sultanka stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Sultanka räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Sultanka's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Sultanka stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Sultanka räknat.

far
f.1894
Ilderim köptes i Konstantinopel 1900 av Oberst Trippenbach på uppdrag av polske prinsken Roman Sanguszkos. Han importerades till Slawuta i Polen.