Sultankaox  

Arabiskt Fullblod pl

Ilderim, generation 1 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Sultanka's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Sultanka stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.