Fireaway - Burgess  

Hackney gb

Alias Old Wildfire

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Fireaway - Burgess's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Fireaway - Burgess stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Fireaway - Burgess räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Fireaway - Burgess's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Fireaway - Burgess stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Fireaway - Burgess räknat.

farfarsfarfarsfar
f.1733 †1756
Tävlade framgångsrikt under 3 år.
John Luck och Joseph Smith ägde honom till 1754 och han stod då som avelshingst på Beverly, Yorkshire.
1755 kom han till Scorton, nära Richmond, i Yorkshire.
Han blev far till många framgångsrika kapplöpningshästar.
farfarsfarfarsfarfar
f.1715
Ska ha kunnat springa en mil på en minut blankt.
farfarsfarfarsfarfarsfar
f.1700
Ursprungligt namn Ras el Fedowi.

Renrasig arab, men hans stamtavla gick förlorad- eller blev aldrig nedskriven- vid hans ankomst till England.
Köptes i Aleppo 1704 av Thomas Darley åt dennes far Richard Darley, Aldby Park, utanför York.

En av de tre ursprungliga fullblodshingstarna.