Fireaway - Burgess  

Hackney gb

Alias Old Wildfire

Darley Arabian, generation 7 (FLB)
-> Shales, gen 4 (HACK)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Fireaway - Burgess's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Fireaway - Burgess stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.