Podolankaox  

Arabiskt Fullblod

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Podolanka's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Podolanka stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Podolanka räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Podolanka's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Podolanka stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Podolanka räknat.

far
f.1876