Podolankaox  

Arabiskt Fullblod

1810pl20 - Gulowata, generation 8 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Podolanka's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Podolanka stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.