Rhona III  

New Forest gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Rhona III's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Rhona III stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Rhona III räknat.

mormor
Detta är INTE en specifik häst, utan en platshållare för new forest-fäder från hedarna i New Forest-området i England och där det inte är angivet eller känt exakt vilken hingst som är fadershingst.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Rhona III's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Rhona III stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Rhona III räknat.