Rhona III  

New Forest gb

1921gb01 - Faun, generation 2 (NF Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Rhona III's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Rhona III stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.