Darexox  

Arabiskt Fullblod se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Darex's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Darex stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 14 generationer bakåt från Darex räknat.

mormorsmormor
f.1962 †1992
Wielka Este fick 18 föl. Nästan alla hästar i Sverige som har ett namn som börjar med Wielka/Wielki är relaterade till Wielka Este.
8 generationer bak
f.1914
14 generationer bak
f.1840
Importerad till Jarczowce, Polen 1845 av greve Juliusz Dzieduszycki.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Darex's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Darex stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Darex räknat.

farfar
f.1963 †1978
Importerad 1964 av och tillhörig Möllebackens arabstuteri, Tomelilla. Exporterad 1970 till USA.

I avel 1966-70.
Avelsvärde B , Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
farfarsfarfarsfar
f.1924 †1944
Fetysz stod som beskällare på de polska stuterierna Janòw Podlaski och Ujazd 1929-1935.

Exporterades från Polen till Tyskland och till Trakehnens centralstuteri 1936 där han tog en plats i den mixade flocken 1937-1944. Hans son Famulus är grundfader till den bästa hingstlinjen inom dressyr.

Strax innan Rysslands invasion av Tyskland 1944 bestämde man att evakuera Traehnens centralstuteri. Alla hästar drevs i konstant trav i över 1200km i det sargade krigslandskapet från Trakehnen till Västtyskland i sträng vinterkyla. Man flydde för sina liv, och hade ingen tid att stanna då ston kastade sina föl, eller skadades. Bara 100 hästar av de 800 från starten klarade sig in i Västtyskland. Fetysz tillhörde den grupp av hingstar som evakuerades sist och han sköts av den röda armén.
farfarsfarfarsfarfar
f.1901
farfarsfarfarsfarfarsfar
f.1894
Ilderim köptes i Konstantinopel 1900 av Oberst Trippenbach på uppdrag av polske prinsken Roman Sanguszkos. Han importerades till Slawuta i Polen.