Mlechaox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Mlecha är ett sto som föddes 1840 i Syrien.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad till Jarczowce, Polen 1845 av greve Juliusz Dzieduszycki.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Mlechas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)

Avkommor

Mlecha har följande avkommor i hästkatalogen: