Tommy Dodd II  NFSB 101

New Forest gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Tommy Dodd II's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Tommy Dodd II stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Tommy Dodd II räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Tommy Dodd II's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Tommy Dodd II stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Tommy Dodd II räknat.