Tommy Dodd II  NFSB 101

New Forest gb

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Tommy Dodd II's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Tommy Dodd II stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.