Brimmerxx  

Engelskt Fullblod gb

Brimmer är en hingst som föddes ca. 1682 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Brimmers och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Brimmer en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Brimmer en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin mor (skimmelanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Brimmer har följande avkommor i hästkatalogen:

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Darcy Royal Marexx

Engelskt Fullblod