Sto efter Brimmerxx  

Engelskt Fullblod gb

Sto efter Brimmer är ett sto som föddes 1700 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sto efter Brimmers och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Sto efter Brimmer har följande avkommor i hästkatalogen:

Brimmerxx  gb

Engelskt Fullblod

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Darcy Royal Marexx

Engelskt Fullblod

Sto efter White Turkxx  gb

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Dodsworth Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Dodsworth Barb  gb

Berber

Dodsworth mor

Berber

Layton (Violet) Barb Mare  gb

Berber