Jung O'Bajanox  

Arabiskt Fullblod

Alias Jung Obajan, Jung O Bajan

Jung O'Bajan är en hingst som föddes 1889.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Jung O'Bajans och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

eE/g?/C?

Avkommor

Jung O'Bajan har följande avkommor i hästkatalogen:

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

O'bajanox

Arabiskt Fullblod

Manechieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

10 Amurath Bairactarx  hu

Angloarabiskt Fullblod

Amurath Bairactarox  de

Arabiskt Fullblod

Amurath IIox  de

Arabiskt Fullblod

Amurath Iox  de

Arabiskt Fullblod

Geyran IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Kobiox  de

Arabiskt Fullblod

Tajarox  de

Arabiskt Fullblod

Saida IIox  de

Arabiskt Fullblod

6 Mahmoud Mirzax  hu

Angloarabiskt Fullblod

Mahoud Mirzaox  sa

Arabiskt Fullblod

3 Aghil Agax  hu

Angloarabiskt Fullblod

Aghil-Agaox  sa

Arabiskt Fullblod

30 Mariaxx  gb

Engelskt Fullblod