Whynotxx  

Engelskt Fullblod gb

Whynot är en hingst som föddes 1690 i Storbritannien.

----*----
  • Ras: Engelskt Fullblod
  • Kön: Hingst
  • Färg: brun
  •  
  • Antal fulla led i katalogen: 1 generationer
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Whynots och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Whynot en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Whynot en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Whynot en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Whynot en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Whynot har följande avkommor i hästkatalogen:

Fenwick Barb

Berber

Royal Marexx

Engelskt Fullblod