Oazaox  RASB 69

Arabiskt Fullblod pl

Oaza är ett sto som föddes 1933 i Polen.

Oaza föddes upp av Stadnina Koni Janów Podlaski.

----*----
----*----

Kuriosa

Sänd till Ryssland 1939.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Oazas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

gG/C?
placeholder image

Avkommor

Oaza har följande avkommor i hästkatalogen:

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Adjouzox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiox

Arabiskt Fullblod

Szueiman Sbahox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Samriox

Arabiskt Fullblod

Szueiman Sbahox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiyahox

Arabiskt Fullblod

Kewaox  yu

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  hu

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  sy

Arabiskt Fullblod

219 Aidaox  sa

Arabiskt Fullblod

Kalgaox  yu

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Dübaox  de

Arabiskt Fullblod

Hadrjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamdani Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hesperiaox

Arabiskt Fullblod