Kewaox  PASB 185

Arabiskt Fullblod yu

Kewa är ett sto som föddes 1923 i Jugoslavien.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerades från Jugoslavien till Janów Podlaski i Polen 1930, sedan till Ryssland 1939.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kewas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Kewa har följande avkommor i hästkatalogen:

Siglavy Bagdadyox  hu

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  sy

Arabiskt Fullblod

219 Aidaox  sa

Arabiskt Fullblod

Kalgaox  yu

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Dübaox  de

Arabiskt Fullblod

Djeridox  de

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sabineox  de

Arabiskt Fullblod

Hadrjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamdani Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hussarox  pl

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Negressaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hesperiaox

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Adalgissaox

Arabiskt Fullblod