Lezginkaox  

Arabiskt Fullblod pl

Lezginka är ett sto som föddes 1895 i Polen.

Lezginka föddes upp av Antoniny.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Lezginkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

g?/C?
placeholder image

Avkommor

Lezginka har följande avkommor i hästkatalogen:

Obejan Szarakiox

Arabiskt Fullblod

Zalotnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Cyprianox  pl

Arabiskt Fullblod

Jamriox  eg

Arabiskt Fullblod

Gessurox

Arabiskt Fullblod

Mabrukaox  eg

Arabiskt Fullblod

Szaranczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Cheilox

Arabiskt Fullblod

Palmiraox  pl

Arabiskt Fullblod

Melodjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Derwiszox  eg

Arabiskt Fullblod

Comtessaox  pl

Arabiskt Fullblod

Mahomet-el-Hassanox

Arabiskt Fullblod

Perlaox  pl

Arabiskt Fullblod