Pachaox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Pacha är en hingst som föddes ca. 1815 i Egypten.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Pachas och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Pacha har följande avkommor i hästkatalogen: