Fadjeox  

Arabiskt Fullblod us

Fadje är ett sto som föddes 1/1 1968 i USA.

----*----
 • Ras: Arabiskt Fullblod
 • Kön: Sto
 • Stofamilj:
  Polsk linje 15, generation 9 (Arab Pl)
 • Hingstlinje:
  Ibn Zubayni, generation 10 (AR)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 6 generationer
 • Inavelskoefficient:2.059% (16 led)
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Fadjes och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/?g/?C
placeholder image

Avkommor

Fadje har följande avkommor i hästkatalogen:

Fadjhiyaox  us

Arabiskt Fullblod

Fadjurox  us

Arabiskt Fullblod

Fadheilanox  us

Arabiskt Fullblod

Fadlox  eg

Arabiskt Fullblod

Kasztelankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bint Saharaox

Arabiskt Fullblod

Farawiox  us

Arabiskt Fullblod

Bint Sedjurox  us

Arabiskt Fullblod

Sahiyaox  us

Arabiskt Fullblod

Als Ronekox  us

Arabiskt Fullblod

Ronekox

Arabiskt Fullblod

Albriciasox  us

Arabiskt Fullblod

Nasinaox  us

Arabiskt Fullblod

Nasikox  gb

Arabiskt Fullblod

Farasinox  gb

Arabiskt Fullblod

Majeox  us

Arabiskt Fullblod

Malastraox  us

Arabiskt Fullblod

Balastraox  us

Arabiskt Fullblod

Gulastraox

Arabiskt Fullblod

Bazrahox

Arabiskt Fullblod

Mailatox  us

Arabiskt Fullblod

Faranaox  us

Arabiskt Fullblod

Fahmox  us

Arabiskt Fullblod

Sajeox  us

Arabiskt Fullblod

Riftezox  us

Arabiskt Fullblod

Witez IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Rifnettaox  us

Arabiskt Fullblod

Falrahnaox  us

Arabiskt Fullblod

El Rahnaox  us

Arabiskt Fullblod

Falastanox  us

Arabiskt Fullblod