Pomponia IIox  PASB 329

Arabiskt Fullblod pl

Pomponia II är ett sto som föddes 1924 i Polen.

Pomponia II föddes upp av Pelkinie.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Pomponia IIs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(eE)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Pomponia II har följande avkommor i hästkatalogen:

Mazepa Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Mazepaox  pl

Arabiskt Fullblod

Achmet Ejubox  pl

Arabiskt Fullblod

Ezrak Seglaviox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Pustaox  pl

Arabiskt Fullblod

Deliaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rymnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Galicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kapusciankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Fanfaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Medwinox  pl

Arabiskt Fullblod

Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Sierraox  pl

Arabiskt Fullblod

Bibiox

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Nimfaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hadudy Iox  at

Arabiskt Fullblod

Rozmaitaox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hafiz Iox  at

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  pl

Arabiskt Fullblod