Woloszkaox  

Arabiskt Fullblod pl

Woloszka är ett sto som föddes 1833 i Polen.

Woloszka föddes upp av Slawuta.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Woloszkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?a/Gg/(C)
placeholder image

Avkommor

Woloszka har följande avkommor i hästkatalogen:

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Polkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gniadyox  eg

Arabiskt Fullblod

Polka  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Kara Szumka  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Szumka Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gniadyox  eg

Arabiskt Fullblod

Polka  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Woloszka  pl

Konik