Koheilan-Raschidox  

Arabiskt Fullblod _uo

Alias Kohailan Raschid

Koheilan-Raschid är ett sto som föddes 1/1 1903 i Österrike-Ungern (f.d.).

Koheilan-Raschid föddes upp av Bábolna.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Koheilan-Raschids och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

gG/C?
placeholder image

Avkommor

Koheilan-Raschid har följande avkommor i hästkatalogen:

Koheilan-Raschidox

Arabiskt Fullblod

Semrieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Koheilanox

Arabiskt Fullblod

Um Urkubox

Arabiskt Fullblod