Koheilan-Raschidox  

Arabiskt Fullblod hu

Var stammar Koheilan-Raschid från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland