Hojnyox  

Arabiskt Fullblod pl

Hojny är en hingst som föddes 1848 i Polen.

Hojny föddes upp av Slawuta.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Hojnys och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Hojny har följande avkommor i hästkatalogen:

Batran-Agaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kalifaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Smirnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gracz Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gorczycaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kobylaox  pl

Arabiskt Fullblod

Smirnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gorczycaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kobylaox  pl

Arabiskt Fullblod