Grey Royalxx  

Engelskt Fullblod gb

Grey Royal är ett sto som föddes ca. 1709 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Grey Royals och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Grey Royal en enkel uppsättning av av allelen G från sin far eller mor (skimmelanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Grey Royal har följande avkommor i hästkatalogen:

D'Arcy's White Turkox  sy

Arabiskt Fullblod

D'Arcy Marcxx

Engelskt Fullblod

Royal Marexx

Engelskt Fullblod

Sto efter Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Sedbury Royal Marexx

Engelskt Fullblod