Sto efter Darcys Yellow Turkxx  

Engelskt Fullblod

Sto efter Darcys Yellow Turk är ett sto som föddes ca. 1675.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Sto efter Darcys Yellow Turks och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Sto efter Darcys Yellow Turk en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Sto efter Darcys Yellow Turk en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Sto efter Darcys Yellow Turk har följande avkommor i hästkatalogen:

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Sedbury Royal Marexx

Engelskt Fullblod