Walizkaox  

Arabiskt Fullblod se

Walizka är ett sto som föddes 1/1 1996 i Sverige och dog 1/1 2013. Hon blev 17 år gammal.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Walizkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(eE)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Walizka har följande avkommor i hästkatalogen:

Etmanox  pl

Arabiskt Fullblod

Gilox  pl

Arabiskt Fullblod

Probatox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Borexiaox  se

Arabiskt Fullblod

Gildiaox  pl

Arabiskt Fullblod

El Pasoox  pl

Arabiskt Fullblod

Gilzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Etruriaox  pl

Arabiskt Fullblod

Palasox  _su

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Panelox  _su

Arabiskt Fullblod

Etnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Faherox  pl

Arabiskt Fullblod

Elzuniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wisniaox

Arabiskt Fullblod

Eldoradoox  se

Arabiskt Fullblod

Esparteroox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Elaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nebulosaox  se

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Bint Muniraox  pl

Arabiskt Fullblod

Wischnioffkaox

Arabiskt Fullblod

Abiramox  se

Arabiskt Fullblod

Bilbaoox  pl

Arabiskt Fullblod

Mimozaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wiosnaox

Arabiskt Fullblod

Krezusox  pl

Arabiskt Fullblod

Wiewiorkaox  se

Arabiskt Fullblod