Elaox  

Arabiskt Fullblod pl

Ela är ett sto som föddes 1951 i Polen.

Ela föddes upp av Klemensów.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Elas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Ela har följande avkommor i hästkatalogen:

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  ro

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  sy

Arabiskt Fullblod

Maltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

238 Amurathox  at

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Maltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lalaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elsissaox  pl

Arabiskt Fullblod

Floksox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Arabjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IV-11ox  hu

Arabiskt Fullblod

Anielkaox  at

Arabiskt Fullblod